Yunnan itinerary

 

Wednesday 28 July 2010

云南 Yúnnán: 大理白族自治州 Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu (Dali Bai Autonomous Prefecture)
云龙县yúnlóng xiàn


Xin yuan fan zhuan restaurant in云龙yúnlóng

restaurant in云龙


View 28072010 in a larger map

Xin yuan fan zhuan restaurant in云龙yúnlóng

cultivated restaurant garden .

Lonicera similis Hemsl. Caprifoliaceae

 

Home Page